Superwizja i Mentor Coaching

Superwizja i Mentor Coaching to 2 rożne formy wsparcia rozwoju coacha jako profesjonalisty i – co niemniej ważne – człowieka oraz coachingu jako profesji i sztuki. Od coachów, którzy aplikują na ACC – a potem także na PCC i MCC – ICF wymaga odbycia...

Szczęście krajowe brutto

HPI to Światowy Indeks Szczęścia [a w zasadzie planety: Happy Planet Index]  opracowany w 2006 roku. Obliczany jest celem określenia nie tylko sukcesów w aktywności ekonomicznej społeczeństw oraz materialnego bogacenia się, ale przede...