Komitety lokalne

Kodeks etyczny ICF


Komisja Etyki ICF Polska

ICF buduje wysokie standardy jakości pracy akredytowanych przez siebie coachów, poprzez przywiązywanie dużej wagi do przestrzegania zasad etyki w pracy coacha.  W przypadku ryzyka naruszenia Kodeksu Etycznego ICF przez coacha, na...

więcej

Kodeks Etyczny

Kodeks etyczny ICF Preambuła Celem ICF jest utrzymywanie i promowanie najwyższych standardów w coachingu. Dlatego ICF oczekuje od wszystkich swoich członków i akredytowanych coachów (coachów, mentor-coachów,...

więcej