Associated Certified Coach (ACC)


Akredytacja Associate Certified Coach (ACC) jest przeznaczona dla praktykujących coachów.

 

Do wyboru są trzy ścieżki akredytacji.
Należy zapoznać się z wymaganiami, aby określić, która ścieżka jest dla Państwa najbardziej odpowiednia. 
 

Ścieżka ACC ACTP 

Ścieżka ACC ACSTH 

Ścieżka ACC Portfolio 

Ukończenie programu ICF Accredited Coach Training Program (ACTP). 
 
Ukończenie przynajmniej 60 godzin specjalistycznego szkolenia w ramach programu ACTP lub ACSTH. 
 
Ukończenie przynajmniej 60 godzin dobrze udokumentowanego specjalistycznego szkolenia. 
Udokumentowane przeprowadzenie 100 godzin coachingu (z czego 75 musi być opłaconych) dla minimum 8 klientów. 

Uczestniczenie w 10 godzinach mentoringu. 

 

Uczestniczenie w 10 godzinach mentoringu. 

 
 

Zaliczenie testu Coach Knowledge Assessment (CKA)

Udokumentowane przeprowadzenie 100 godzin coachingu (z czego 75 musi być opłaconych) dla minimum 8 klientów. (*)

Udokumentowane przeprowadzenie 100 godzin coachingu (z czego 75 musi być opłaconych) dla minimum 8 klientów. (*)

 

Zaliczenie testu Coach Knowledge Assessment (CKA)

Ocena wyników (nagranie audio i transkrypcja sesji coachingowej). 

 

 

Zaliczenie testu Coach Knowledge Assessment (CKA)

Członkowie ICF: 100 USD
Pozostałe osoby: 300 USD

W przypadku więcej niż jednego podejścia do testu CKA zostaną naliczone dodatkowe opłaty. 

Członkowie ICF: 300 USD
Pozostałe osoby: 500 USD

W przypadku więcej niż jednego podejścia do testu CKA zostaną naliczone dodatkowe opłaty. 

Członkowie ICF: 400 USD
Pozostałe osoby: 600 USD

W przypadku więcej niż jednego podejścia do testu CKA zostaną naliczone dodatkowe opłaty. 

 

czas rozpatrzenia aplikacji
4 tygodnie

czas rozpatrzenia aplikacji

4 tygodnie

czas rozpatrzenia aplikacji

14 tygodni

Akredytacja ACC może zostać odnowiona po upływie 3 lat.
Do odnowienia wymagane jest 40 jednostek CCE oraz 10 godzin mentoringu 
Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie ICF Global - ACC.

(*)

Uwaga  wkrótce zmiana!

Począwszy od 1 października 2016 r. staje się wymogiem, by realizacja tych 100 godzin miała miejsce dopiero po rozpoczęciu specjalistycznego szkolenia. Z tego  zaś co najmniej 25 godzin  powinno zostać zrealizowane  w ciągu 18 miesięcy poprzedzających złożenie aplikacji