Coaching


Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Profesjonalni coachowie zapewniają nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym. Coachowie pomagają ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia.

Są oni nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dążą do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.

Poniżej przedstawiamy listę obszarów w których coaching może być przydatny, a którą należałoby przejrzeć przed dokonaniem wyboru coacha.

 

Career transition coaching/Coaching kariery

Skierowany jest do:

 • Osób zmieniających ścieżkę kariery,
 • Osób stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi,
 • Osób pracujących w dużych korporacjach lub zastanawiających się nad podjęciem takiej posady,
 • Osób borykających się z decyzją czy odejść z dużej korporacji.

 

Personal/life coaching 

Obejmuje:

 • Plany życiowe,
 • Wizję w życiu,
 • Wybitną dbałość o siebie,
 • Związki (dla singli, par i rodzin),
 • Zdrowie i urodę,
 • Kreatywność,
 • Wolność finansową,
 • Organizację,
 • Problemy z dziećmi, nastolatkami i studentami,
 • Deficyty uwagi.

 

Small Business coaching

Skierowany jest do:

 • Właścicieli i menedżerów w małych firmach,
 • Firm rozpoczynających swoją działalność,
 • Specjalistów pracujących na prywatnej praktyce,
 • Ludzi prowadzących działalność gospodarczą z domu,
 • Ludzi pragnących odejść z dużych korporacji i założyć własny biznes.

 

Executive - Corporate coaching

Skierowany jest do:

 • Działów kadr zainteresowanych wynajęciem zewnętrznych coachów 
 • CEO’s, kadry zarządzającej, menedżerów i specjalistów, którzy chcieliby skorzystać z usług coacha
 • Firm chcących wprowadzić coaching
 • Firm, które pragną przeszkolić swoich menedżerów z zakresu coachingu
 • Dla Pracowników w celu zapobiegania "wypaleniu zawodowemu" lub pomoc w przypadku jego pojawienia się
 • Firm zainteresowanych warsztatami z zakresu coachingu
 • Firm pragnących wspomóc pracowników poprzez wykorzystanie coachingu w jednym z poniższych obszarów:

- planowanie strategiczne, proces re-engineeringu

- budowanie i rozwój zespołów, ocena 360 stopni