Członkostwo

Aby zostać członkiem ICF Global i ICF Polska wejdź na Join ICF i postępuj zgodnie z instrukcjami tam zawartymi.

Aby zarejstrowac się na stronie  ICF Polska pwonieneś dokonać w pierwszej koleności rejestrację na stronie ICF Global. Następnie wybierz poniżej zakładkę “Zostań członkiem”: wypełnij deklarację, podpisz zobowiązanie do przestrzegania Kodeksu Etycznego ICF i opłać składkę członkowską w ICF Global uwzględniając Chapter ICF Polska.

 1. 1
  Jak zostać członkiem ICF

  Aby zostać członkiem ICF Global i ICF Polska należy wejść na stronę www.coachfederation.org w górnym pasku menu wybrać “join ICF” i postępować dalej zgodnie z instrukcją tam zawartą.

  Coachem ICF może zostać osoba, która potwierdza:

  • swoję odnowienie członkowstwa ICF poświadczajać swoją akredytację na poziomie ACC , PCC lub MCC
  • mając już zakończone 60 godzin szkolenia, który spełnia specyficzne wymagania szkoleniowe ICF (zobacz szczegóły) .
  • mając mniej niż 60 godzin szkolenia i coach aktualnie włączonych jest w co najmniej 60 godziny program ICF zatwierdzonym ACTP lub ACSTH program szkoleniowy.
  • mając mniej niż 60 godzin szkolenia i coach obecnie nie uczestniczył w ICF zatwierdzonych ACTP lub ACSTH programach szkoleniowy.

   

  Aby zostać członkiem ICF Polska należy:

  1. Zapoznać się z treścią Kodeksu Etycznego ICF i zaakceptować go,
  2. Opłacić składkę ICF Global i ICF Chapter Poland
   Członkostwo ICF jest rozliczane rocznie i wszystkie członkostwo wygasają w dniu 31 marca następnego roku. Nowe członkostwo ICF rozliczane jest proporcjonalnie na podstawie miesiąca w którym się dołącza. Na przykład, składki członkowskie w  styczniu, lutym i marcu proporcjonalną ilość obejmują na bieżący rok członkostwa plus na kolejny rok składki członkowskiej.
  3. Członków ICF obowiązują Kodeksu Etycznego ICF (który zakazuje wprowadzenia w błąd klientów na temat kwalifikacji coachingowych). ICF zastrzega sobie prawo do weryfikacji godzin szkoleniowych użytkownika lub dowódu akredytacji z programów Coachingowych w każdej chwili.
  4. Następnie należy wypełnić deklarację członkowską online.
  5. Dokonać opłaty członkowskiej ICF.
  6. Po dokonaniu rejestracji na stronie ICF Global, można dokonać rejestracji na stronie ICF Polska  – w zakładce  REJESTRACJA
  7. Administrator strony po zwryfikowaniu danych uruchomi aplikację w ciagu 5 dni roboczych.
  CZŁONKOSTWO 2015r.
  Miesiąc członkostwa Koszt miesięczny ICF GOBAL i ICF Chapter Poland Członkostwo Wygasa
  styczeń 2015 $306.25 + $67,50 31 marzec 2016
  luty 2015 $285.83+ $63,00 31 marzec 2016
  marzec 2015 $265.42 + $58,50 31 marzec 2016
  kwiecień 2015 $245.00 + $54,00 31 marzec 2016
  maj 2015 $224.58 + $49,90 31 marzec 2016
  czerwiec 2015 $204.17 + $45,00 31 marzec 2016
  lipiec 2015 $183.75 + $40,50 31 marzec 2016
  sierpień 2015 $163.33 + $36,00 31 marzec 2016
  wrzesień 2015 $142.92 + $31,50 31 marzec 2016
  październik 2015 $122.50 + $27,00 31 marzec 2016
  listopad 2015 $102.08 + $22,50 31 marzec 2016
  grudzień 2015  $81.67 + $18,00 31 marzec 2016

   

   

  Pomocne wskazówki aplikacji online:

  1. W przypadku pytań dotyczących procesu aplikacji, prosimy o kontakt z icfheadquarters@coachfederation.org
  2. W trakcie aplikowania nie klikaj przycisku “Wstecz” w przeglądarce, ponieważ  zakończy on  aplikację.
  3. Nie stosuj żadnych znaków interpunkcyjnych (przerwy, kreski, łączniki) podczas wprowadzania numeru karty kredytowej.
  4. Można złożyć aplikację wnioskek w formie papierowej. Aplikacja PLIK PDF do pobrania. wypełnioną aplikację wyslij faksem do ICF GLOBAL.
  5. Dokonujące płatności przy aplikacji, prosimy o uważność i wydrukowanie odpowiednich rahunków, czy potwierdzeń dotyczących płatności, ponieważ tylko w ten sposób można uzyskać rachunek z tytułu wpłaty.

 2. 2
  Korzyści z członkostwa w ICF

  Korzyści z członkostwa ICF:

  • dostęp do bazy materiałów, najnowszych badań, artykułów, studiów przypadków itp. na stronie www ICF member-only materials,
  • bezpłatne telekonferencje edukacyjne ($25 dla nie-członków),
  • Coach Referral Service (CRS) na stronie ICF dla certyfikowanych Coachów, szczególnie wartościowy dla klientów międzynarodowych,
  • networking ze 160 oddziałami ICF i w ponad 30 grupach zainteresowań (SIG),
  • rozwój umiejętności przywódczych podczas działalności w różnych globalnych inicjatywach,
  • rabat przy aplikacji akredytacyjnej,
  • rabat na produkty i usługi oferowane przez oficjalnych ICF Resource Partners,
  • kontakt z siecią profesjonalistów,
  • tworzenie większej widoczności zawodu coacha w środowisku,
  • uczestnictwo w działaniach oddziału,
  • możliwość rozwijania umiejętności przywódczych poprzez pracę w komisjach tematycznych,
  • możliwość rozwoju poprzez uczestnictwo w regularnie organizowanych Learning Forum oraz Coaching Cafe,
  • zniżki na wybrane warsztaty, programy szkoleniowe oraz inne wydarzenia coachingowe,
  • budowanie relacji z członkami z innych oddziałów ICF na świecie oraz członkami komitetów lokalnych w Polsce.

  Członkostwo w ICF Polska oraz w ICF Global odnawiane jest corocznie. Warunkiem zostania członkiem ICF jest akceptacja Kodeksu etycznego ICF. Należy także mieć rozpoczęte bądź ukończone godziny szkoleniowe (60H).

 3. 3
  Zasady używania logo ICF Global i ICF Polska, logo ACC/PCC/MCC oraz logo CCE i ACTP

  • Logo ICF Global może używać członek ICF Global przy swoim nazwisku.
  • Logo ICF Polska mogą używać instytucje organizujące wydarzenia związane z coachingiem tylko pod warunkiem, gdy mają podpisaną umowę patronacką z ICF Polska.
  • Loga ACC, PCC, MCC używane są przez indywidualnych coachów przy ich nazwisku.
  • Logo CCE oraz ACTP mają prawo używać firmy, które uzyskały aprobatę lub akredytację na swoje programy szkoleniowe przez ICF Global.