Członkostwo

Rodzaje członkostwa, korzyści, warunki:

 1. 1
  Członek Zwyczajny ICF Polska (ICF Global + ICF Polska)

  Aby zostać członkiem ICF Polska należy:

  1. Zapoznać się z treścią Kodeksu Etycznego ICF

  2. Opłacić składkę ICF Global wraz z ICF Polska
  UWAGA! Od marca 2018 składki na rzecz ICF Polska płacone są razem ze składką ICF Global.

  Należy wejść na stronę ICF Global www.coachfederation.org w górnym pasku menu wybrać “join ICF” i postępować dalej zgodnie z instrukcją tam zawartą.

  UWAGA! Przy rejestracji należy zaznaczyć przynależność do ICF Poland. Tylko w tym wypadku część składki globalnej (12,5%) zasili budżet naszego oddziału i umożliwi promowanie profesjonalnego coachingu,

  Po wypełnieniu formalności na stronie ICF Global należy założyć profil na stronie ICF Polska ->  (Administrator strony po zweryfikowaniu danych, zaakceptuje profil w ciągu 14 dni, w razie problemów prosimy o kontakt info@icf.org.pl) 

  3. Członkostwo ICF jest rozliczane rocznie i wszystkie członkostwo wygasają w dniu 31 marca następnego roku.

  4. Nowe członkostwo ICF rozliczane jest proporcjonalnie na podstawie miesiąca w którym się dołącza. Dotyczy to tylko kont zakładanych przez osoby pierwszy raz.

  Wysokość składek dla NOWYCH członków ICF Global uzależniona jest od miesiąca, w którym NOWY członek przystępuje do organizacji, szczegóły w trakcie rejestracji. UWAGA! jeśli rejestracja następuje po 31.12br to opłata jest łączna za ostatnie 3 miesiące składki oraz na pełny 12 miesięczny okres składkowy.

  5. Członków ICF obowiązują Kodeksu Etycznego ICF (który zakazuje wprowadzenia w błąd klientów na temat kwalifikacji coachingowych). ICF zastrzega sobie prawo do weryfikacji godzin szkoleniowych użytkownika lub dowodu akredytacji z programów Coachingowych w każdej chwili.

  Korzyści z bycia członkiem zwyczajnym ICF Polska:

  • dostęp do bazy materiałów, najnowszych badań, artykułów, studiów przypadków itp. na stronie www ICF member-only materials,
  • bezpłatne telekonferencje edukacyjne ($25 dla nie-członków),
  • Coach Referral Service (CRS) na stronie ICF dla certyfikowanych Coachów, szczególnie wartościowy dla klientów międzynarodowych,
  • networking ze 160 oddziałami ICF i w ponad 30 grupach zainteresowań (SIG),
  • rozwój umiejętności przywódczych podczas działalności w różnych globalnych inicjatywach,
  • rabat przy aplikacji akredytacyjnej,
  • rabat na produkty i usługi oferowane przez oficjalnych ICF Resource Partners,
  • kontakt z siecią profesjonalistów,
  • tworzenie większej widoczności zawodu coacha w środowisku,
  • ma możliwość posługiwania się logo ICF Polska oraz informacją – jestem członkiem ICF Polska
  • przysługuje mu prawo do promocji na stronie ICF Polska polegającej na publikacji indywidualnego profilu coacha
  • zamieszczania na www.icf.org.pl informacji o programach, których właścicielem jest członek i są akredytowane w ICF
  • na życzenie 2 krotnej w ciągu roku, bezpłatnej promocji jego programu, warsztatu itp. za pośrednictwem naszej fanpage ICF Poland oraz mailingu do członków,
  • bezpłatny udział we wszystkich Coaching Cafe, Learning Forum, Narzędziowniach i innych wydarzeniach organizowanych przez oddziały lokalne,
  • promocyjne warunki udziału w imprezach organizowanych przez ICF oraz naszych partnerów,
  • możliwość prowadzenia wydarzeń w ramach Coaching Cafe, Learning Forum, Akademia Coachingu, konferencji, superwizji International Coach Federation Polska

  Członkostwo odnawiane jest corocznie poprzez opłatę 320$. Warunkiem zostania członkiem ICF jest akceptacja Kodeksu etycznego ICF. Należy także mieć rozpoczęte bądź ukończone godziny szkoleniowe (60H).

 2. 2
  Członek Wspierający ICF Polska

  Aby zostać członkiem wspierającym ICF Polska należy:

  1. Zapoznać się z treścią Kodeksu Etycznego ICF

  2. Opłacić składkę ICF Polska w wysokości 400 zł * na konto:

  Polskie Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego,
  Oddział ICF Bank Pekao S.A. IV O. w Warszawie
  nr konta: 54 1240 1053 1111 0010 0863 5274

  3. Po dokonaniu opłaty należy przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na adres info@icf.org.pl

  5. Po otrzymaniu potwierdzenia – Imię i Nazwisko członka wspierającego zostanie umieszczone na liście członków wspierających na naszej stronie.

  * Koszt odnowy składki członkowskiej to 300 zł, kwota ta jest tylko dla osób odnawiających składkę bez okresu przerwy w członkostwie.

  ! Opłata na pełny okres 12 miesięczny, czyli opłacając we wrześniu, mamy członkostwo do września następnego roku.

  Korzyści z bycia członkiem wspierającym ICF Polska:

  • możliwość prowadzenia wydarzeń w ramach CC, LF, AC konferencji, superwizji International Coach Federation Polska
  • możliwość brania udziału w programach stażowych współorganizowanych
  • bezpłatny udział w Learning Forum i Coaching Cafe
  • udział w zamkniętej grupie na Facebooku (tylko dla członków zwyczajnych i wspierających ICF Polska)
  • możliwość zaangażowania w ramach działań ICF Polska
  • w ramach zaangażowania i aktywnego wspierania działań ICF Polska możliwe dodatkowe korzyści w postaci bezpłatnego udziału w imprezach ICF Polska
  • możliwość posługiwania się tytułem: “Wspieram ICF Polska” i korzystania z Loga “Wspieram ICF Polska
  • możliwość dodatkowych korzyści w ramach wspierania zaangażowania wolontariuszy ICF Polska

 3. 3
  Organizacja Wspierająca ICF Polska

  Korzyści dla firm i organizacji wspierających ICF Polska:

  • możliwość posługiwania się tytułem i logo: “Wspieram ICF Polska
  • Wasze logo na https://icf.org.pl/partnerzy-icf/ z odnośnikiem do wskazanej strony www
  • możliwość dodatkowych korzyści w ramach wspierania zaangażowania wolontariuszy ICF Polska
  • bezpłatny udział wybranego przedstawiciela organizacji w wydarzeniach ICF Polska typu CC i LF oraz zniżki na pozostałe wydarzenia ICF oraz zniżki na wydarzenia organizowane przez inne Organizacje Wspierające ICF Polska.
  • na życzenie 6- krotna w ciągu roku, bezpłatnej promocji jego programu, warsztatu itpza pośrednictwem naszej www, fb oraz newslettera
  • możliwość prowadzenia warsztatów w ramach oferty ICF dla coachów i zainteresowanych Coachingiem (CC, LF, Międzynarodowy Tydzień Coachingu, konferencje ICF)
  • 2 ‘Narzędziownie’ bez dodatkowych opłat (400 zł) – możliwość zaprezentowania własnych narzędzi, metod… Prowadzący ponosi koszty logistyczne – sala, ewentualny katering. ICF Polska zapewnia organizację i promocję ‘Narzędziowni’
  • zniżki na udział w naszych konferencjach, targach, wydarzeniach (20-50%)
  • możliwość zamieszczania merytorycznych artykułów na naszej stronie
  • możliwość zaangażowania w realizację wydarzeń ICF Polska
  • ofert partnerskie (zniżki) dla naszych członków – jako forma promocji oferty organizacji wspierających
  • dostęp do zamkniętego forum z aktualnymi ofertami przetargowymi z terenu całego kraju w obszarach ‘coaching, szkolenia’

  koszt 2000 zł za okres pełnych 12 miesięcy

 4. 4
  Zasady używania logo ICF Global i ICF Polska, logo ACC/PCC/MCC oraz logo CCE i ACTP

  • Logo ICF Global może używać członek ICF Global przy swoim nazwisku.
  • Logo ICF Polska mogą używać instytucje organizujące wydarzenia związane z coachingiem tylko pod warunkiem, gdy mają podpisaną umowę patronacką z ICF Polska.
  • Loga ACC, PCC, MCC używane są przez indywidualnych coachów przy ich nazwisku.
  • Logo CCE oraz ACTP mają prawo używać firmy, które uzyskały aprobatę lub akredytację na swoje programy szkoleniowe przez ICF Global.

 5. 5
  Jak odnowić członkostwo w ICF Polska (członek zwyczajny)

  Przy odnowieniu członkostwa w ICF należy przejść poniższe kroki:

  1. Po zalogowaniu się do panelu użytkownika na stronie www.coachfederation.org należy wybrać zakładkę “ICF Membership Renewal”
  2. Zapoznajemy się z treścią dotyczącą etyki.
  3. Akceptujemy stosowanie Kodeksu Etycznego
  4. Wybieramy przynależność do Polskiego oddziału ICF.
  5. Podejmujemy decyzję, czy chcemy wesprzeć dodatkowo fundację ICF Global.
  6. Podsumowanie płatności.
  7. Wybieramy sposób płatności.
  8. Uzupełniamy dane dotyczące karty kredytowej.
  9. Finalizujemy płatność.